İbrahim Turgut BOLAT

İletişim Bilgileri

0282 684 7505
0282 684 7563
turgut.bolat@corlu.bel.tr
Belediye Hizmet Binası 1.Kat

15.09.1975 tarihinde Adana’da doğdu. Babasının görevi nedeniyle ülkemizin değişik yerlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1992 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi’nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Mühendisliği) bölümünde yükseköğrenime başladı. 1997 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra özel sektörde çeşitli işlerde ve görevlerde bulundu. 2006 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme işlemi ile Malatya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde kamu görevine başladı. Ekim 2007 tarihinde Tekirdağ Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’ne naklen atandıktan sonra İmar İş ve İşlemleri’nin İl Özel İdareleri’ne devri nedeniyle Ocak 2008’de Tekirdağ İl Özel İdaresi’ne görevlendirildi. 30 Mart 2014 tarihinde ilimizin büyükşehre dönüşmesiyle kapanan İl Özel İdaresi’nden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesine devroldu. 6 Mayıs 2014 tarihinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı bulunan Harita Şube Müdürlüğü’ne Şube Müdür Vekili olarak atandı.

 

2006 yılında başlayan kamu görevinde Afet ve İskan kanunları kapsamındaki imar iş ve işlemleri, kırsal ve plansız alan kapsamındaki imar, numarataj iş ve işlemleri ile coğrafi bilgi sistemi ve harita faaliyetlerinde bulunmuş, ilimiz bütününde yapılan Çevre Düzeni Planı çalışmalarını kamu adına yürüten ekip içinde yer almıştır.  Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyete geçmesinden sonra il bütününde jeodezik ağ kurulması ve halihazır haritaların üretilmesi, adres ve numaralamaya ilişkin işlemler, 18’inci madde (parselasyon) uygulamaları, İl Coğrafi Bilgi Sistemi dâhilinde veri üretimi ile büyükşehir taşınmazları ve yatırımlarına yönelik harita, aplikasyon ve imar uygulamalarını gerçekleştirmiştir. Valilik, Özel İdare ve Büyükşehir Belediyesi dâhilinde İmar ve İlgili Mevzuatları kapsamında olan birçok konuda uygulamalar yapmış ve faaliyetlerde bulunmuştur. Çorlu Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan İbrahim Turgut BOLAT, evli ve bir kız çocuğu babasıdır

 

Sorumlu Olduğu Birimler

Afet İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü

 
İlgili Haberler
İlgili Haberlerin Tümü >>
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l