Arabuluculuk Komisyonu

Arabuluculuk Komisyonu 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.
12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması,
14/02/2011 tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi uyarınca; 01/01/2019 tarihi itibarıyla bu Kanunun 4 ncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.
6325 sayılı Kanun'un 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Komisyon İrtibat Bilgileri

Adres : Reşadiye Mahallesi  Salih Omurtak Cad. No:139
ÇORLU/TEKİRDAĞ
Tel : (282) 684 75 11 
E-posta : arabuluculuk@corlu.bel.tr

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l