Yönetim Sistemi Politikamız

ÇORLU BELEDİYESİ OLARAK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ;

Hizmet ve Yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 standardı ile ilgili şartları,  yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi, dokümante etmeyi ve yaşam tarzı haline getirerek uygulamayı sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, kalite yönetim sisteminin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamayı, belirlemeyi, değerlendirmeyi ve kontrol etme işlevini yerine getirmek,
Temel belediyecilik hizmetlerini öncü seviyede tutarak şeffaf belediyecilik anlayışı ile Çorlu’da yaşam kalitesi ve estetik değerleri yüksek, çevreyi koruma bilinci gelişmiş daha temiz ve yeşil kentsel alanı genişletmek,
Çorlu halkının yönetime katılımını sağlayarak katılımcı demokrasi konusunda öncü, kültür, sanat ve sosyal belediyecilik alanlarında yenilikçi bir belediye olmak,
Vatandaş talep ve beklentilerini anlayarak hizmet kalitemizi yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak,
Toplumsal cinsiyet eşitliliğine duyarlı, güvenilir, dürüst, çalışkan, dinamik, eşitlikçi, özgürlükçü, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını benimseyerek, gerçekçi, sürdürülebilir politika ve projeler üreten kültürel zenginliklerin gözetildiği bir belediye olmak,
Her kademedeki çalışanlarımızın kalite sistemi süreçleri konusunda görüşlerinin alınması ve katılım için fırsat yaratmak, kural ve hedeflere uyum, eğitim program ve organizasyonlara katılım sağlanmasına destek olmak,
Stratejik Planlama çalışmalarında faydası olan dış paydaşların ve çalışanlarımızın (iç paydaş) memnuniyetlerini yükseltecek faaliyetleri gerçekleştirmektir.


  

Çorlu Belediye Başkanı

Ahmet SARIKURT

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l