Salon Cafe Hobi Bahçesi Tahsis Süreçleri Aydınlatma Metni

                                                          Salon Cafe Hobi Bahçesi Tahsis Süreçleri

                                   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Kapsamında

                                                                                      Aydınlatma Metni

 

Çorlu Belediye Başkanlığı (“Belediye”) bünyesinde bulunan çok amaçlı salon ve cafelerden faydalanmak amacıyla başvuruda bulunmaktasınız.

Salon - Cafe – Hobi Bahçesi Tahsis Süreçleri kapsamında kimlik, iletişim bilgileriniz  sizlerle iletişim sürecini hızlı bir şekilde yürütmek, kira süreçlerini yürütmek, kimlik tespitini gerçekleştirmek, sözleşmesel ilişkiyi kurmak, salon tahsis işlemlerini yürütmek amaçlarıyla KVKK’da öngörülen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartları kapsamında; dernek/vakıf/sendika ve siyasi parti üyelik bilgileri ise “Açık rızanın varlığı” veri işleme şartı kapsamında işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimiz kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, süreçlerin yürütülmesi amacıyla tedarikçi firmaya aktarılabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için https://www.corlu.bel.tr/ internet sitemizi ziyaret edebilir, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l