İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni

Çorlu Belediyesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni

 

İnternet Sitesi                         : https://www.corlu.bel.tr/

Telefon Numarası                   : (0282) 6847500

E-Posta Adresi                       : info@corlu.bel.tr

Adres                                     : Reşadiye Mah. Salih Omurtak Cad. No:139 Çorlu/TEKİRDAĞ

Ne Tür Veriler Topluyoruz

Çorlu Belediyesi (“Belediye”) olarak siz değerli vatandaşlarımıza hizmet edebilmek amacıyla yürüttüğümüz pek çok faaliyetimiz bulunmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yürütmekte olduğumuz faaliyetler çerçevesinde sizlerin kişisel verilerinize ihtiyaç duyabilmekteyiz.

Bu kapsamda

 • Sizi tanımamızı sağlayan ve üzerinde size ve/veya yakınlarınıza ait kişisel veriler bulunan tapu belgesi ve imar planı gibi belgelerde yer alan kişisel verileriniz (isim, soy isim, fotoğraf, imza, imza sirküleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve kimlik belgenizde yer alan diğer bilgiler ile telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileriniz)
 • Talep ve şikayetlerinizi bize bildirirken iletmiş olduğunuz bilgileriniz (herhangi bir konu ile alakalı olarak Belediyemize dilekçe aracılığı ile başvurduğunuzda dilekçede yer vermiş olduğunuz kişisel verileriniz)
 • Belediyemizin görev ve sorumluluk alanında kalan ve siz değerli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı olarak yürüttüğümüz işler ile alakalı olarak talep ettiğimiz kişisel verileriniz (Örneğin bir ruhsat işlemi için tarafınızdan talep edilebilecek tapu bilgileri, imza sirküleri, yapı denetim ile alakalı bilgiler, ilgili kişilerin mesleki yeterlilik bilgileri, vergi levhası, noter onaylı taahhütnameler gibi ilgili dosyalarda bulunması gereken tüm bilgiler)
 • Finansal bilgileriniz (banka hesap bilgileri ve borç bilgileri gibi bilgileriniz)
 • Hukuki işlem bilgileriniz (örneğin adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan bilgiler, dava-icra dosyaları içerisindeki kişisel verileriniz)

Bu Verileri Nereden Alıyoruz

İşlemiş olduğumuz verilerin büyük çoğunluğunu direkt olarak sizlerden çeşitli kanallar aracılığı ile (İnternet sitesi, CİMER, fiziksel başvurular, talepler, sorgulamalar vs.) elde etmekteyiz. Bu verileri otomatik olan, kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla elde edebilmekteyiz. Örneğin Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne şahsen yapmış olduğunuz başvurularda fiziksel olarak otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmekteyiz.

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz

Elde ettiğimiz bu verileri KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartları kapsamında bazı amaçları gerçekleştirmek amacıyla sizlerden talep etmekteyiz. Bu kapsamda

 • Sizi tanımamızı sağlayan kimlik ve iletişime ilişkin kişisel verilerinizi;
  • Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla,
  • Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla,
  • Kanuni bazı yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla,
  • Tarafınıza bir hak tesis (Ruhsat vermek gibi) edebilmek amacıyla,
  • Size daha iyi hizmet edebilmek amacıyla,
  • Yasal süreçleri takip edebilmek amacıyla,
 • Talep ve şikayetlerinizi bize bildirirken iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi;
  • İlgili dilekçe/formda yer alan taleplerinizi incelemek ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
  • Şikayetlerinizi takip etmek ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
 • Mesleki deneyim ve eğitiminize ilişkin kişisel verilerinizi;
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Tutanaklar kapsamında bizlere iletebileceğiniz kişisel verilerinizi;
  • Tutanağa konu olayın/durumun anlaşılması ve ispatı amacıyla,
  • Tutanak kapsamında gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
 • Finansal verilerinizi;
  • Ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla,
 • Mesleki deneyim bilgilerinizi;
  • Kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla,
 • Hukuki işlem bilgilerinizi;
  • Yasal ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla,

işlemekteyiz.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurumlarıyla, ödeme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bankalarla ve hizmet sağlayıcı tedarikçi firmalarla paylaşabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Belediye olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi KVKK ile uyumlu olarak imha etmekteyiz.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Belediyemize iletebilirsiniz.

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l