Kamulaştırma Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni

                                                                     ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                    KAMULAŞTIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN

                                                                            AYDINLATMA METNİ

Sayın ilgili,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kamulaştırma işlemlerini yürütmek, kamulaştırma bedelinin hesaplanarak ödenmesi, tapu- malik kontrolünün gerçekleştirilmesi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “uzlaşma belgesi, tapu kaydı, kimlik fotokopisi, adı soyadı, imza, adres, İBAN, vergi beyanı, fotoğraf, telefon numarası” kişisel verilerinizi KVKK’da öngörülen “Açık rızanın varlığı”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartları kapsamında işlemekteyiz. 65 yaşın üstünde olmanız halinde ise açık rızanızın varlığı ile işlem yapabilmeye ehil olduğunuzu teyit etmek amacıyla sağlık bilgilerinizi ileteceğiniz sağlık raporu vasıtasıyla işlemekteyiz. İşlenen kişisel verileriniz devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili Tapu Müdürlüğü ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Belediyemize iletebilirsiniz.

 

 

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l