Misafir Wi-Fi Hizmeti Aydınlatma Metni

   ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA Wİ-Fİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Çorlu Belediye Başkanlığı (“Belediye”) veri sorumlusu sıfatıyla ve KVKK’da yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Belediye olarak, kişisel verilerin işlenmesinde KVKK’ya uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almakta, gerekli denetimleri periyodik olarak gerçekleştirmekteyiz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye işbu aydınlatma metni ile ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Sitesi                         : https://www.corlu.bel.tr/

Telefon Numarası                   : (0282) 6847500

E-Posta Adresi                       : info@corlu.bel.tr

Adres                                     : Reşadiye Mah. Salih Omurtak Cad. No:139 Çorlu/TEKİRDAĞ

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Kategorizasyonu

Açıklama

Kimlik

Ad, Soyadı, T.C. Kimlik No

İletişim

Telefon Numarası

İşlem Güvenliği

IP numarası, MAC adresi, ziyaret edilen siteler

Belediye tarafından işlenen kişisel verileriniz; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un yüklediği sorumluluklar ve ilgili diğer mevzuat gereğince, KVKK’nın temel ilkelerine bağlı kalarak;

       - Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizin korunması,

       - Mevcut veya ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

       - Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması

       - Mevzuata aykırı girişlerin tespiti ve ilgili kişi/ kurumlara bildirilmesi,

       - Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturmak

      - Düzenleyici ve denetleyici kurum/kişilerle, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde yurt içinde yer alan:

    - İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ücretsiz wi-fi ağına bağlanmanız ile birlikte elektronik kanallar aracılığı ile kanunlarda açıkça öngörülme, meşru menfaatimiz ve hukuki yükümlülüğümüz çerçevesinde toplanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, mevzuat çerçevesinde ve mevzuattan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Belediyemize iletebilirsiniz.

Genel aydınlatma metnimize https://www.corlu.bel.tr/ internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l