Bilgi Güvenliği Politikası

Çorlu Belediyesi nezdinde bulunan her türlü bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmek üzere Çorlu Belediyesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS) kurmuş ve şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi, yasal şartlar, standart gereksinimleri, sözleşme şartları ile yükümlülükleri ve abone şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı politikası olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur. Bu doğrultuda; personelini, sistemlerini, bilgi ve varlıklarını, uyulması gereken iş kurallarını, ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler ile sürekli gözden geçirerek, güncelleyerek bu hedefler kapsamında iş sürekliliğini sağlayarak ilerlemektedir.

Bilgi Güvenliği kapsamında temel hedeflerimiz kapsamında;

   •Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

   •Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı,

  •Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, bilgi güveliği yönetim sisteminin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamayı, belirlemeyi, değerlendirmeyi ve kontrol etme işlevini yerine getirmeyi,

   •Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

   •Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,

   •Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini,

 •Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimiz ve iştiraklerimizin kişisel verilerinin ve bilgi varlıklarının gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamayı,

   •Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

   •Hizmet kesintilerimizi en düşük seviyeye indirerek vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeyi ve iş sürekliliğimizi sağlamayı

Taahhüt ederiz.

 

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l