Yapı Aplikasyon Projesi

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

- Dilekçe
- Denetim Raporu
- Yapı Rölöve Ölçü Krokisi
- Yapı Aplikasyon Projesi (Proje Müellifi ve Fenni Mesul Harita Mühendisi İmzalı)
- Kontrol Ölçümüne Ait Fotoğraf

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l