Subasman Röleve Ölçü Krokisi

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

- Dilekçe (Matbu Dilekçe)
- Ruhsat (Vizeli)
- Denetim Raporu
- 2 Adet Subasman Rölöve Ölçü Krokisi
- Bina Aplikasyon Belgesi (Fenni Mesul Harita Mühendisi İmzalı)
- Kontrol Ölçümüne Ait Fotoğraf

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l