HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Kat Mülkiyeti 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Dilekçe
- Bağımsız Bölüm Numaraları Verilmiş Mimari Proje 
- Mimari Projeye Eklenmiş Mevcut Durum Aplikasyon krokisi ( Lihkap )
- 3 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi Sureti
- Mimari Projeye Eklenmiş Bağımsız Bölüm Listesi
- Tapu Fotokopisi Sureti