HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
İş Denetleme Belgesi (Mühendis ve Mimar olarak denetleyenler için) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Dilekçe
- Kimlik Fotokopisi
- Yapı Kulanma İzin Belgesi (İskan) Sureti
- Yapı ruhsatı Sureti
- Bedel İçeren Noter Onaylı Sözleşmesi
- Mezuniyet Belgesi
- İlgili Meslek Odasından Üye Kayıt Belgesi
- SGK prim ödemelerini Gösteren Belgeler