HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
İş Deneyim Belgesi (İş Yüklenici-İş Bitirme) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Dilekçe
- Kimlik Fotokopisi
- Vergi Levhası Sureti
- Faaliyet Belgesi (Güncel ve Islak İmzalı)
- Yapı Kulanma İzin Belgesi (İskan) Sureti
- Yapı ruhsatı Sureti
- Bedel İçeren Noter Onaylı Sözleşmesi
- Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
- Sözleşmeye İlişkin Fatura Örnekleri (Kat ve/veya Arsa Karşılığı İnşaat İşleri Haricindeki İşlerde)