HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Yapı Denetimsiz Yapılarda İskan Başvurusu 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Dilekçe
- SSK ''borcu yoktur'' yazısı          
- Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
- Fen ve Sanat Kurallarına Uygunluk Raporu (TUS Teknik Uygunluk Raporu)
- Tapu Fotokopisi
- Müteahite ait güncel faaliyet belgesi ve levhası      
- Teski İlçe Şube Müdürlüklerinden Su ve Sayaç Montaj Tesisatı Uygunluk Belgesi
- Yapı Doğalgazlı ise doğalgaz hattının uygunluk belgesi (Çordaş onaylı)
- Elektrik tesisatının uygunluk belgesi (Tredaş Onaylı)
- Röperli Kroki
- Lihkab Belgesi (Lisanslı Harita kadastro Bürosu)