HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Yapı Denetimli Yapılarda İskan Başvurusu 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Dilekçe
- SSK ''borcu yoktur'' yazısı          
- İş bitirme belgesi Sureti
- Tapu Fotokopisi
- Müteahite ait güncel faaliyet belgesi ve levhası