HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
İş Yeri Teslim Tutanağı (İnşaata başlanmış ise) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Dilekçe
- İş yeri teslim tutanağı ( 3 Adet )

- Aplikasyon krokisi

- İş yeri teslim tutanağı harç makbuzu