HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
İş Bitirme 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
-Dilekçe              
- İş bitirme tutanakları ( 3 Adet )        
- Vizeleri Yapılmış Ruhsat Aslı
- Enerji Kimlik Belgesi (EKB)          
- Kanal bağlantısının yapıldığına ilişkin tutanak ve sayaç uygunluk belgesi  
- Elektrik tesisatının uygunluk belgesi        
- Doğalgaz hattının uygunluk belgesi        
- Asansör tescil belgesi (Asansör mevcut ise)      
- Sığınak raporu (Sığınak mevcut ise )        
- Yapı denetim şirketinin bu belgelerin usulüne uygunluğunu ve yapının fen,
  sağlık kurallarına uygun yapıldığını beyan eden rapor    
-Çöp konteyneri var ise temizlik işlerinden uygunluk yazısı  
   
- Denetçiler ve kontrol elemanlarının sicil raporları
- Yapı Denetim sertifikası (Kaşe ve İmzalı)
- Bina kimlik sertifikası (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden temin edilecektir.)