HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
6 No'lu Hakediş (İş Bitirme-%100) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Hakediş Dilekçesi
- Hakediş raporu (%100'lık)          
- Seviyeye Uygun Vizeleri Onaylanmış Ruhsat Fotokopisi
- Yapı denetim Hizmet sözleşmesi sureti  
- Vergi borcu yoktur yazısı ( Son 15 günlük )
- Teknik Personel bildirgesi          
- Denetim Hizmet Fatura Sureti
- Yapı denetim hizmet Bedeli Dekont (Aslı)
- Damga vergisi makbuzu ( Sözleşme tarihi 15.03.2017 tarihinden öncesi )