HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
5 No'lu Hakediş (Yapı Kalan Bölümü-%95) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Hakediş Dilekçesi
- Seviye tespit tutanağı sureti
- Hakediş raporu (%95'lik)
- Seviyeye Uygun Vizeleri Onaylanmış Ruhsat Fotokopisi
- Yapı denetim hizmet sözleşmesi
- Vergi borcu yoktur yazısı ( Son 15 günlük )
- Teknik Personel bildirgesi
- Denetim Hizmet Fatura Sureti
- Yapı denetim hizmet Bedeli Dekont (Aslı)
- Damga vergisi makbuzu ( Sözleşme tarihi 15.03.2017 tarihinden öncesi )
- Dış cephe iş iskelesi kontrol tutanağı ( 01.07.2015 ruhsat tarinden sonraki yapılar )
- Elektrik kablo çekimi,tali pano kontrol tutanağı
- Elektrik ana pano kontrol tutanağı
- Pis su boru tesisatı,sızdırmazlık testi kontrol tutanağı
- Temiz su boru tesisatı,hidrolik basınç testi kontrol tutanağı