4 No´lu Hakediş (Çatı Örtüsü ve Dolgu Duvarları -%80)

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Hakediş Dilekçesi
- Seviye tespit tutanağı sureti
- Hakediş raporu (%80'lık)
- Seviyeye Uygun Vizeleri Onaylanmış Ruhsat Fotokopisi
- Yapı denetim hizmet sözleşmesi sureti
- Vergi borcu yoktur yazısı ( Son 15 günlük )
- Teknik Personel bildirgesi
- Denetim Hizmet Fatura Sureti
- Yapı denetim hizmet Bedeli Dekont (Aslı)
- Damga vergisi makbuzu ( Sözleşme tarihi 15.03.2017 tarihinden öncesi )
- Çatı kontrüksiyonu,ısı yalıtımı,su yalıtımı,çatı örtüsü kontrol tutanağı
- İç ve dış duvar kontrol tutanağı ( sıvaya hazır durum )
- Elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l