HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
3 No'lu Hakediş (Taşıyıcı Sistem-%60) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Hakediş Dilekçesi
- Seviye tespit tutanağı sureti
- Hakediş raporu (%60'lık)
- Seviyeye Uygun Vizeleri Onaylanmış Ruhsat Fotokopisi
- Yapı denetim hizmet sözleşmesi sureti
- Vergi borcu yoktur yazısı ( Son 15 günlük )
- Teknik Personel bildirgesi
- Denetim Hizmet Fatura Sureti
- Yapı denetim hizmet Bedeli Dekont (Aslı)
- Damga vergisi makbuzu ( Sözleşme tarihi 15.03.2017 tarihinden öncesi )
- Kat kalıp demir kontrol tutanakları
- Kat beton döküm tutanakları
- Kat beton deney sonuçları
- Laboratuvar faturası ( Yibf nosu ve mahal belirten Lab.faturası )