2 No´lu Hakediş (Temel Üst Kotu -%20)

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Hakediş Dilekçesi
- Seviye tespit tutanağı sureti
- Hakediş raporu (%20'lik)
- Subasman Rölöve Ölçü Krokisi (idarece görülmüştür)
- Seviyeye Uygun Vizeleri Onaylanmış Ruhsat Fotokopisi
- Yapı denetim hizmet sözleşmesi sureti
- Vergi borcu yoktur yazısı ( Son 15 günlük )
- Teknik Personel bildirgesi
- Denetim Hizmet Fatura Sureti
- Yapı denetim hizmet Bedeli Dekont (Aslı)
- Damga vergisi makbuzu ( Sözleşme tarihi 15.03.2017 tarihinden öncesi )
- Temel topraklama tutanağı
- Temel yalıtım tutanağı
- Demir izahat tutanağı
-Çelik çubuk çekme deney sonuçları
-Temel kalıp,demir kontrol tutanağı
-Temel beton döküm tutanakları
-Temel beton deney sonuçları
- Laboratuvar faturası (Yibf nosu ve mahal belirten )
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l