HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
2 No'lu Hakediş (Temel Üst Kotu -%20) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
- Hakediş Dilekçesi
- Seviye tespit tutanağı sureti
- Hakediş raporu (%20'lik)
- Temel Üstü Aplikasyon Krokisi (Subasman Kontrol/Onay Belgesi)
- Harita Uygulama Sorumlusu (HUS) Belgesi
- Seviyeye Uygun Vizeleri Onaylanmış Ruhsat Fotokopisi
- Yapı denetim hizmet sözleşmesi sureti
- Vergi borcu yoktur yazısı ( Son 15 günlük )
- Teknik Personel bildirgesi
- Denetim Hizmet Fatura Sureti
- Yapı denetim hizmet Bedeli Dekont (Aslı)
- Damga vergisi makbuzu ( Sözleşme tarihi 15.03.2017 tarihinden öncesi )
- Temel topraklama tutanağı
- Temel yalıtım tutanağı
- Demir izahat tutanağı
-Çelik çubuk çekme deney sonuçları
-Temel kalıp,demir kontrol tutanağı
-Temel beton döküm tutanakları
-Temel beton deney sonuçları
- Laboratuvar faturası (Yibf nosu ve mahal belirten )