HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Numarataj Belgesi  
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1- Dilekçe

2- Numarataj için başvuranın son aya ait faturası (kiracı ise kira kontratı veya düzenlenmiş son aya ait fatura)

3- Numarataj alınacak yapıya ait  tapu fotokopisi veya İskan Belgesi, Yapı Ruhsatı

4- Şirket ise; Şirket kaşesi veya imza sirküsü, yetki belgesi