HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Şikayet/İstek/Bilgi Edinme Talepleri 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1- Dilekçe,
2- Tapu Fotokopisi