İmar Uygulamaları (terk,ifraz,tevhid,ihdas vb)

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1- Dilekçe
2- Var ise vekaletname
3- Tapu Fotokopisi
4- İmar durumu
5- Uygulama folyesi
6- Harita Mühendisine verilen vekalet veya sözleşme örneği
7- Ücret Makbuzu
 

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l