HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Aplikasyon ve Yol Kotu Belgesi 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1- Dilekçe
2- Var ise vekaletname
3- Tapu fotokopisi
4- İmar  durumu 
5- Mimari projeye göre hazırlanan aplikasyon krokisi
6- Harita mühendisi taahhütnamesi
7- Ücret makbuzu