İmar Durumu

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1- Dilekçe
2- Var ise vekaletname
3- Tapu fotokopisi
4- Aplikasyon krokisi ve CD.'si
5- Ücret makbuzu

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l