HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri İçin İşyeri Açma Ruhsatı 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1.Tapu Fotokopisi

2.Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan)

3.Kiralık ise kira kontratı

4.Şirket ise İmza Sirküleri, Kaşe ve Mesul Müdürlük Sözleşmesi 

5.Ustalık 

6.Vergi Levhası

7.Oda Sicil Tasdiknamesi

8.İşyeri çalışanlarının Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Belgesi 

9.Kat maliklerinden açılacak yerin tapu kütüğünde niteliği dükkan ise oy çokluğu,  mesken ise oy birliği ile apartman karar defterine muvafakat name alınacaktır. 

10.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik - Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz. 4250 Sayılı Kanun - Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur.