HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Sıhhi Müeseseler İçin İşyeri Açma Ruhsatı 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1.Tapu Fotokopisi
2.Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan)
3.Kiralık ise kira kontratı
4.Ustalık Belgesi 
5.Vergi Levhası
6.Oda Sicil Tasdiknamesi
7.İmza Sirküleri ve Kaşe (Şirket ise)
8.İşyerinin kullanım alanına göre her 250 Metrekare için 1 adet 6 kg’lık Yangın söndürme tüpü konumlandırılıp faturası dosyaya eklenecek.
9.Tapu kütüğünde niteliği mesken olan yerlerde kat maliklerinin tamamından apartman karar defterine oy birliği ile muvafakat name alınacaktır.