HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Gayrisıhhi Müesseseler İçin İşyeri Açma Ruhsatı 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1.Kapasiteye bağlı işletmelerden kapasite raporu
2.Vergi Levhası
3.Oda Sicil Tasdiknamesi
4.İmza Sirküleri ve Kaşe (Şirket ise)
5.Ustalık Belgesi 
6.Tapu Fotokopisi
7.Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan)
8.Kira Kontratı
9.İşletme Atıkları ve bunların bertarafı hakkında atık sözleşmesi
10.İşyerinin kullanım alanına göre her 250 Metrekare için 1 adet 6 kg’lık Yangın söndürme tüpü konumlandırılıp faturası dosyaya eklenecek
11.ÇED Yönetmeliği Kapsamında olan tesisler için ÇED raporu