HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Yeni Pazar Yeri Kuruluşunda (kayıtlı esnaf) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Gerekli Evraklar

*  Pazarcılar için

 • İlgili meslek odasından faaliyet belgesi
 • Esnaf Sicil Belgesi
 • Nüfus Cüzdan sureti
 • İkametgah belgesi
 • Bağlı olduğu Vergi Dairesinden aldığı onaylı vergi mükellefiyet  kayıt belgesi
 • 3Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde)
 • Belediye ilgili birimden borç sorgulama

* Üreticiler  için

 • İlgili meslek odasından faaliyet belgesi
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olunduğunu gösterir  belge
 • Nüfus Cüzdan sureti
 • İkametgah belgesi
 • 3Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde)
 • Belediye ilgili birimden borç sorgulama
Dokümanlar