Avan Proje İnşaat Ruhsatı başvurusu

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Avan Proje İnşaat Ruhsatı başvurusunda istenen belgeler: 
(İmar Kanunun 26. Maddesi-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 56. Maddesi Kapsamındaki Yapılar için)

Başvuru Dilekçesi

Tapu

İmar durumu

SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu ( ruhsat alımını müteakip başlanacak inşaat için; SGK e-sigorta sözleşmesi )

Aplikasyon belgesi, yol kotu tutanağı (Plan Proje Müdürlüğü onaylı)

Kanal kotu tutanağı (TESKİ)

Mimari Proje (4 Takım)

Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik Fenni Mesuliyetin ilgili kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve fenni mesullerin görevlendirme yazıları ( Fenni mesullerin isim, soy ismi, T.C. bilgileri, oda sicil, adres bilgileri).

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l