HİZMET REHBERİ
Plan ve Proje Müdürlüğü
 
Başlık
Yıkım Başvuru Ruhsatı 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1- Tapu kayıt örneği

2- İlişik kesme yazıları (elektrik, su, doğalgaz,)

3- Yıkımdan sorumlu fenni mesul bilgilerinin hazırlanması

4- Fenni mesul inşaat mühendisi-SİM belgesi

5- Yapı müteahhidi evrakları

6- Atık taşıma ve Kabul Belgesi (Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden)

7- Yıkım sonrası oluşacak moloz miktarı hesabı