HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Asansör tescil ve ruhsat 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1. Sanayi sicil belgesi

2. Onaylanmış kuruluşça düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu.

3. AB uygunluk beyanı

4. Garanti belgesi

5. AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri

6. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

7. Montaj işçiliği bedeli de dâhil olmak üzere her bir birim asansör bedelini içerecek şekilde asansör yaptırıcısına kesilen fatura (faturada asansörün beyan yükü, beyan hızı, durak sayısı ve tahrik türü anlaşılır olacak şekilde belirtilir.)

8. Tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporu

9. Asansör uygulama projesi