HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Kaçak Yapılarda Yapı Ruhsatı 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Başvuru Dilekçesi

Tapu

İmar Durumu, Aplikasyon belgesi, projesi, Yol kotu tutanağı (Plan Proje Müdürlüğü onaylı)

Zemin ve Temel Etüd Raporu

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında bina performans raporu ve yapı güvenlik raporu)

Beton karot ve Demir röntgeni, Beton karot numunelerinin 01.08.2013 tarih ve 6588 sayılı genelge doğrultusunda alınması ve bu kapsamda hazırlanacak raporun 13791 sayılı TSE standardının 10. Maddesine istinaden Beton karot değerlendirme raporunun hazırlanması

Proje ve t.u.s. müelliflerine ait taahhütnameler

4708’e tabi olması durumunda Yapı Denetim Kuruluşunca hazırlanan Keşif Bedelinin kontrol ve onayı (11.01.2011 tarih ve 2401 genelge kapsamında)

4708 tabi yapılarda yapı denetim hizmet sözleşmesi

Yapı denetim hizmet bedeli makbuzu.

Yapı ruhsat harç ve ücretleri Meclis kararına ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden düzenlenmektedir.