HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Şantiye Şefi Görevlendirilmesi sonrası İsim Değişikliği Ruhsat Başvurusu 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Başvuru Dilekçesi

Tapu

Şantiye şefi evrakları

Şantiye şefi yapı müteahhidi sözleşme

Oda kayıt belgesi

Seviye tespit tutanağı (görevin devir aldığı seviyeye dair)