Yapı Sahibi Değişikliği sonrası İsim Değişikliği Ruhsat Başvurusu

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Başvuru Dilekçesi

Tapu

Yapı denetime tabi yapılarda Noter fesih ihbarnamesi ile fesih işlemi gerçekleştirilmiş ve devir alınması işleminin yapılmış olması

Tapu

Ek : 3-1 Formu

Yapı denetim hizmet sözleşmesi

Yapı denetim hizmet bedeli makbuzu.

Yapı ruhsat harç ve ücretleri Meclis kararına ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden düzenlenmektedir.

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l