HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Yapı Denetim Değişikliği (Fesih sonrası) Yapı Ruhsatı 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Başvuru Dilekçesi

Tapu

Yapı Güvenlik Raporu (27/12/2006 tarih ve 4161 sayılı genelgeye istinaden)

Yapı müteahhidi evrakları

Şantiye şefi evrakları

Proje kontrol formu

Yapı denetim hizmet sözleşmesi

Yapı denetim hizmet bedeli makbuzu.