HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
İlave Kat Yapı Ruhsatı (Ruhsat Süresi İçerisinde) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Başvuru Dilekçesi

Tapu

SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu ( ruhsat alımını müteakip başlanacak inşaat için; SGK e-sigorta sözleşmesi )

Yapı Müteahhidi evrakları

İnşaat alanında m2 değişimine bağlı hazırlanmış m2 cetveli

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında bina performans raporu

Yapı denetim hizmet sözleşmesi

Yapı denetim hizmet bedeli makbuzu.

Proje kontrol formu

Yapı ruhsat harç ve ücretleri Meclis kararına ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden düzenlenmektedir.