Tadilat (Mimari-Statik-Mekanik) Yapı Ruhsatı

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Başvuru Dilekçesi

Tapu

SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu ( ruhsat alımını müteakip başlanacak inşaat için; SGK e-sigorta sözleşmesi )

İmar durumu (Mimari-Statik)

Tadilat projeleri (Mimari-Statik-Mekanik)

Proje müellifi taahhütnameleri

Yapı Müteahhidi taahhütnamesi

Mimari tadilatlarda m2 değişimine bağlı hazırlanmış m2 cetveli

Statik tadilatlarda yapı performans raporu (01.01.2019 tarihinden sonra bina kullanım

sınıfını değiştirecek ve/veya esaslı tadilata tabi olacak binalarda)

Ruhsat m2 değişen yapılarda yapı denetim hizmet sözleşmesi,

Yapı denetim hizmet bedeli makbuzu.

Yapı ruhsat harç ve ücretleri Meclis kararına ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden düzenlenmektedir.

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l