HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Zemin İyileştirme Yapı Ruhsatı 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Zemin İyileştirme Yapı Ruhsatı (İksa olarak yapı ruhsatı düzenlenmektedir)
başvurusunda istenen belgeler:

Dilekçe
Tapu
SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu ( ruhsat alımını müteakip başlanacak inşaat için; SGK e-sigorta sözleşmesi )
İmar durumu
Parsel bazında Zemin ve Temel Etüd Raporu
Zemin İyileştirme Raporu (Uygulanan zemin iyileştirme yöntemi ve ilgili tüm hesaplamaların yapılması)
Yapı denetim proje kontrol formu
Yapı denetim hizmet sözleşmesi
Yapı denetim hizmet bedeli makbuzu
Yapı ruhsat harç ve ücretleri Meclis kararına ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden düzenlenmektedir.
Arazide yapılan zemin iyileştirme işlemi sonrası düzenlenen teknik raporun (Arazide ve laboratuarda yapılan tüm deney sonuçları ve uygulanan yöntemin ayrıntılı olarak tüm aşamalarını kapsayan rapor) kontrolüne istinaden Yeni yapı ruhsatı düzenlenmektedir.