Muvafakat Yapı Ruhsatı başvurusu

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

Muvafakat Yapı Ruhsatı baGvurusunda istenen belgeler:
Planlı Alalar İmar Yönetmeliği’nin 61. Maddesi Kapsamındaki Yapılar için

Başvuru Dilekçesi

Tapu

İmar durumu

SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu ( ruhsat alımını müteakip başlanacak inşaat için; SGK e-sigorta sözleşmesi )

Aplikasyon Belgesi, Yol Kotu Tutanağı

Herhangi bir kira sözleşmesi yapılmışsa, sözleşme bilgileri

Encümen kararı

Mimari Proje (4 takım)

Yapı ruhsat harç ve ücretleri Meclis kararına ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden düzenlenmektedir.

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l