Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Orjinal Resim

Çorlu Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Meclis Salonunda Çorlu Belediye Başkan Vekili Fatma Erözkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Haziran ayı olağan meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu:

- Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi ile ilgili Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a protokol yetkisi verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu Belediyesi mülkiyetinde bulunan arsa nitelikli taşınmazların 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre satışı hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

- Nusratiye Mahallesi’nde bulunan taşınmazların Hazine’ye devredilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

- Hıdırağa Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazda 2981 sayılı kanun kapsamında verilmiş tapu tahsisin ve tapu tahsis belgesinin iptali hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

- İmar Komisyonu Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- İmar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2024 Yılı Ücret Tarifesi’nin güncellenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Ara komisyonda görüşülen Ücret Tarifesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

KAYIT DETAYLARI

  • Oluşturulma Tarihi
    5.06.2024 16:07:41
  • Okuma Sayısı
    247

Diğer Haberler

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l