Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Orjinal Resim

Çorlu Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Nisan ayı olağan meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu:

- Meclis 1. ve 2. başkan vekilliklerine Hasan Toprak ve Hülya Perin Meriç seçildi.

- Meclis kâtip üyeliklerine Regaip Gamze Üntürk ve Buket Özçelik Gürcan asil üye seçilirken Gülcan Sakallı ve Yelda Tuncer yedek üyeliğe seçildi.

- Encümen üyeliklerine Oya Asıl Güney, Fatma Erözkan ve Hülya Perin Meriç seçildi.

- İmar Komisyonu kurularak üyeliklere Bilgehan Çağlar, Yunus Emre Sülün, Ertan Arslan, Turgay Kumlu ve Metehan Kumyol seçildi.

- Plan ve Bütçe Komisyonu kurularak üyeliklere Doğukan Dağ, Değer Kara, Gülcan Sakallı, Onur Yıldız ve Mehmet Usta seçildi.

- İçişleri Komisyonu kurularak üyeliklere Erhan Yarar, Ecevit Karaca, Oya Asıl Güney, Güllistan Yılmaz ve Ateş Akdere seçildi.

- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu kurularak üyeliklere İnci Günay, Gülcan Sakallı, Volkan Çetiner, Zakir Öztürk ve Erdoğan Tercan seçildi.

- Ulaşım Komisyonu kurularak üyeliklere Güner Çetin, Ferhat Kurtulmuş, Doğukan Dağ, Ertan Arslan ve Emirhan Şengelir seçildi.

- Çevre ve Sağlık Komisyonu kurularak üyeliklere Rana Ayşe Arım, Onur Yıldız, Zakir Öztürk, Regaip Gamze Üntürk ve Durmuş Ali Kocabaş seçildi.

- Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu üyeliklerine Erhan Yarar, Caner Kaya, Güllistan Yılmaz, Volkan Çetiner ve Neriman Çivici seçildi.

- Kadın Dayanışma ve Destekleme Komisyonu üyeliklerine Fatma Erözkan, Gülcan Sakallı, Güllistan Yılmaz, Yelda Tuncer ve Buket Özçelik Gürcan seçildi.

- Sosyal Etkinlikler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu üyeliklerine Regaip Gamze Üntürk, Rana Ayşe Arım, Ramazan Sezer, Volkan Çetiner ve Neriman Çivici seçildi.

- Çiftçi Malları Koruma Heyeti’ne Erkan Uslukan, Ruşit Öztürk, Mustafa Kocamanlar, Mustafa Şener, Engin İşcan asil üye, Mehmet Aksöz, Mustafa Akbay, Kemal Erduran, Vasfi Uysalcan, Hüseyin Altın yedek üye olarak seçildi.

- Çiftçi Malları Murakabe Heyeti’ne Hasan Sağlam, Bilgin Gözütok, Oktay Pehlivanoğlu, Hüseyin Fındıcak, Recep Şişman asil üye, Aydın Dinler, Zafer Üstün, Naim Türkseven, Özcan Topuz ve Alpay Bülbül yedek üye olarak seçildi.

- TRAKYAKENT Birliği'ne Ahmet Sarıkurt ve Telat Keskin asil üye, Erhan Yarar ve Hülya Perin Meriç ise yedek üye olarak seçildi.

- Marmara Belediyeler Birliği'ne Ahmet Sarıkurt ve Hasan Toprak asil üye, Doğukan Dağ ise yedek üye olarak seçildi.

- Olağan belediye meclis toplantılarının her ayın ilk Çarşamba günü saat 14.00’te yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

- Encümen toplantılarının her hafta Çarşamba günü saat 15.00’te yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

- Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı tespit edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Başkan yardımcılarına ödenecek ücret tespit edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Denetim Komisyonu raporu Meclis Üyesi Değer Kara tarafından okunarak Meclis’in bilgisine sunuldu.

- 2023 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

- Veterinerlik İşleri Müdürlüğü kurulması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kurulması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Kadro derece değişikliği ve kadro ihdas konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Memur sendikası ile sosyal denge sözleşmesi yapmak için Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Belediye başkanına borçlanma yetkisi verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.'nde Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a temsil yetkisi verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu Kentsel Dönüşüm Yapı San. Ve Tic. A.Ş.'nde Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a temsil yetkisi verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan "iş yerlerinin" 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre kiralanmasının ve süresinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan "banka ATM yerlerinin" 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre kiralanmasının ve süresinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan "GSM baz istasyon yerlerinin" 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre kiralanmasının ve süresinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu Belediyesinin müşterek hissedarı olduğu hisseli taşınmazlarda satış yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu Belediyesinin hissesi bulunan Hatip Mahallesi, 2657 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hisse satın alınması hususunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Türkgücü Mahallesi sınırları dâhilinde bir adet okul yapmak veya yaptırmak amacıyla Tekirdağ Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a yetki verilmesi konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Avrupa Birliği hibe projesi ile ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

 

KAYIT DETAYLARI

  • Oluşturulma Tarihi
    8.04.2024 16:40:06
  • Okuma Sayısı
    504

Diğer Haberler

Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l