HABER
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Haber
Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
Orjinal Resim

Çorlu Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.  

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un başkanlığında Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 2 ek gündem maddesinin Meclis gündemine alınması görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ağustos ayı olağan meclisinde alınan kararlar şöyle oldu:

 • Kadro derece ve unvan değişikliği konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
 • Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespiti konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
 • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ve taşımada kullanılmayan 3 otobüsün Çorlu Belediyesi tarafından kullanılması için bedelsiz olarak devredilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
 • Mülkiyeti Çorlu Belediyesi’ne ait olan taşınmazlar arasından bazı parselleri takas ve trampa yolu ile işlemlerinde kullanılması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
 • Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait iken Çorlu Belediyesi adına devir edilen Kazımiye Mahallesi’ndeki bir parselin Maliye Hazinesi adına geri devredilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
 • Cumhuriyet Parkı’nda yapılan 18. madde uygulamasına Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü’nce itiraz edilmiş olup, itirazın çözümüne yönelik ifrazen taşınmaz devri ile değerlendirilmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
 • Çorlu Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi ile ilgili protokol yapılması amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
 • Çorlu Belediyesi ve Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarının taşınmaz devri yöntemiyle ödenmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
 • Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Öner Tekin tarafından Meclis’e okunarak tek tek oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
 • İçişleri Komisyonu Raporu, Meclis Üyesi Oya Asıl Güney tarafından okunarak oy birliğiyle kabul edildi.
 • İmar planı değişiklikleri konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
 • İmar Komisyonu Raporu, Meclis Üyesi Kemal Ergin tarafından Meclis’e okunarak tek tek oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Hafriyat atıklarının depolanması için mülkiyeti Çorlu Belediyesi’ne ait olan bir alana döküm sahası yapılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
 • Havayı ve çevreyi kirleten işletmelerin araştırılması hususunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
Oluşturulma Tarihi :  5.08.2020 17:26:47
Okuma Sayısı : 762