Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye meclisimizin 12.06.2024 tarihli "Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti" hakkındaki Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ekte sunulmaktadır. 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 23 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında "Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ücret ve tarifelere ilişkin aldıkları meclis kararlarını diğer meclis kararları gibi duyururlar..." hükmü doğrultusunda  internet sitemizde yayınlacaktır.


Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l