Açıktan Atama Yoluyla Zabıta Memuru Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların Listesi

AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

Çorlu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilan edilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alımı için başvurular alınmıştır.

Belediye Başkanlığımızca alım ilanında belirtilen nitelikleri taşıyan adayların T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilerek 2022 KPSS puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için ilan edilen boş kadro sayısının beş katı aday sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanmıştır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları aşağıdaki listede yer almaktadır.

Sözlü sınav ve uygulamalı sınav 22/02/2024-23/02/2024 tarihleri arasında her gün saat 09.30’da başlamak üzere Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumunda (Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu hizmet binasının arkası) Hatip Mahallesi Özbek Cd. No:40 Çorlu/Tekirdağ adresinde yapılacaktır.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu " Sınav Giriş Belgesi " posta yoluyla gönderilmiştir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Adaylar " Sınav Giriş Belgesi " ile birlikte T.C. Kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport veya ehliyetini sınava girişte ibraz etmek zorundadır. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Yayınlanan listelerde isimleri yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup, bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlan olunur.
 


Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l