Açıktan Atama Yoluyla Mimar Alımı Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Listesi

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA MİMAR ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

Çorlu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilan edilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla mimar alımı için başvurular alınmıştır.

Belediye Başkanlığımızda alım ilanında belirtilen nitelikleri taşıyan adayların T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilerek 2022 KPSS puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için ilan edilen boş kadro sayısının beş katı oranında aday, sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.
Sözlü sınav 21/02/2024 tarihinde saat 09.30’da başlamak üzere Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Cad.No:139 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Belediyemiz Ana Hizmet Binası 5. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizde düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmiştir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport veya ehliyetini sınava girişte ibraz etmek zorundadır. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, fotokopisini gönderdikleri belgelerin aslını ya da noter onaylı suretini sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz etmeleri gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

Yayınlanan listelerde isimleri yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup, bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


İlan olunur.


Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l