DUYURU
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru
Mart Ayı Meclis Gündemi

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Belediye Meclisi aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere Mart ayı olağan toplantısını 01.03.2023 Çarşamba günü saat 14:00’te yapacaktır.

Yoklama ve Açılış

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

GÜNDEM:

 1. Kadastro işlemleri için bilirkişi üye seçimi konusunun görüşülmesi,
 2. Mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait, İlçemiz Önerler Mahallesi 2370 parsel numaralı taşınmazda bulunan mevcut su deposunun üzerinde bulunan arazinin 105. Topçu Alay Komutanlığının bedelsiz kullanımına izin verilme hususunun görüşülmesi,
 3. Belediyemizle Trak Motosiklet Spor Kulübü Derneği arasında ortak hizmet projesi yapılması hususunun görüşülmesi,
 4. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz,Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No:26 adresinde ( Tapuda Reşadiye Mahallesi 949 ada 50 parsel) bulunan iki katlı yığma binanın Çobançeşme Aile Sağlığı Merkezine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi,
 5. Hıdırağa Mahallesi, 82 pafta, 483 ada 20 parsel sayılı taşınmazda 1984 yılında 2981 sayılı Kanun kapsamında verilen tapu tahsisinin ve Tapu Tahsis Belgesinin resen iptalinin görüşülmesi,
 6. Oto Yıkama ve Halı Yıkama İşyerleri Hakkında Çalışma Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğinin görüşülmesi,
 7. Bulgaristan’da gerçekleşecek yüzme yarışmalarına katılım konusunun görüşülmesi,
 8. İskan aşamasında konteyner devredilmesi konusunun görüşülmesi,
 9. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 10. İmar planı değişikliklerinin görüşülmesi,
 11. İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Kapanış