DUYURU
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru
2023 Yükselme Ve Unvan Değişikliği Ne Tabi Kadrolar Listesi

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADROLAR

Başvurular 01/02/2023 tarih mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI   SINIFI KADRO DER.   ADET  GÖREVLENDİRİLECEĞİ BİRİM

MÜHENDİS              T.H.S              3                      1          FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

MÜHENDİS              T.H.S.             7                      1          İKLİM DEĞ. VE SIF. AT. MÜD.

TEKNİKER               T.H.S.             3                      1          YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar:

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

 

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:

 

MÜHENDİS:            1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

TEKNİKER:             En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak,

 

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADROLAR

Başvurular 01/02/2023 tarih mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI   SINIFI KADRO DER.   ADET GÖREVLENDİRİLECEĞİ BİRİM

ŞEF                             G.İ.H.             3                      1          İŞLETME VE İŞTİR. MÜD.

BİLGİSAYAR İŞ.     G.İ.H.             3                      1          YAPI KONTROL MÜD.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar:

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak. Ancak yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar:

ŞEF:               1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

BİLG.İŞL.: 1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,